MAGNUM OPUS / SIMON ES

MUSEUM JOURNAAL 1967

(double-cross verhoor)

Engels: image van een image

uw signalement

hoe langer hoe meer blijkt engels

(vooralsnog in holland) een van de

meest uitgesproken figuren te zijn
op ’n uw bekend gebied – wellicht de
meest uitgesproken.
voor zichzelf is hij reeds uitge-
sproken – dwz: alles (let wel: alles)
is voor hem een uit-
gemaakte zaak – dwz: denkproblemen
zijn bij hem niet aan de orde, zijn ze
er wel – dan wordt dit rucksichtlos
(vooruit – ’n duur woord er tegen
aan) door hem geaccepteerd en op
zijn (krank)zinnige relativerende
wijze opgelost en / of door dergelijke
problemen moedwillig uit de weg te
gaan (wat inderdaad ’n geweldige
moed vereist).
dit vrijuit gaan is de grote kracht van
engels.
voor zichzelf rond heeft engels de
voor hem ideale situatie bereikt, dat
hij (voor zichzelf) ongestraft datgene
 kan en wil doen, wat hij wil en kan
doen of niet(s)
engels zei en zegt: ‘engels maakt
zijn engels products om zichzelf en
u te amuseren (amuseren betekent
tegelijkertijd vermaken – laatste
woord heeft voor hem ’n dubbele
betekenis. Engels ziet trouwens vaak
’n dubbele of meervoudige betekenis
 in woorden, formuleringen, formaties
en situaties) engels werkt (als hij
werkt) met gegevens
in principe met:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
(naar believe in te vullen)

en levert daarmee ’n bewijs of erger
nog  ’n hypothese
ingekomen mededeling:
engels rookt 77 lucky strikes
(sigaretten) per etmaal/ bovendien
slaapt hij minstens het klokje
rond/
terwijl u dit leest – rook– engels
of slaapt engels/

zijn uitvoerend werken is slecht(s)
doseren –
het veroorzaken van een incident
en zijn specialiteit is het maken van
de voor hem juiste keuze.
dat maakt hem o.a. tot een ideeen-
man. hij verzamelt die gegevens
waarmee hij wil werken en formeert
hiermee  ’n conclusie of  ’n idee. hij is
er tegelijkertijd van doordrongen,
dat hij door andere formeringen en
doseringen tot  ’n afwijkende
conclusie had kunnen komen – dit
beantwoorden aan zijn stelling
(stellingen heeft hij (u) hoe dan
ook):
engels formulation:
uiteindelijk bestaat het wetboek uit
een aaneenschakeling losse
woorden; her gegroepeerd vormt het bv. een pornografisch werk

het duidelijkst brengt engels dit tot
uitdrukking in zijn serie herstelde meubelen (1963-1964)


gegeven: 1 stoel
2 handen met 1 zaag (merk:duifje)
situatie: 1 zomernacht
geluid: radio caroline
verpozings
ingr.:1 liter melk
77 lucky strike sigaretten
conclusie:1 engels products epo
cat.b: hersteld meubel-prijs f 750.-.

engels zaagt willekeurig ( ’n begrip
wat voor hem niet bestaat – door de
handeling maak je  ’n keuze – de
enige consequentie om dan maar
niet te zagen gaat ook niet op en dan
nog: engels zaagt graag) de stoel in
’n x-aantal stukken.
de afwijking is deze: engels
bevestigt de stoelfragmenten niet op
afwijkende manier aan elkaar – hij
zet de stoel als een legpuzzel weer
in elkaar door middel van schar-
nieren en spuit de stoel in ’n niet-
kleur (de kleur van nietjes. het
resultaat is adembenemend – zijn
adem gebotteld (engels used air) nog
steeds verkrijgbaar a f 10.-.per fl.
bij engels products org. Overigens
wil engels met deze handeling
annex formatie annex annexatie niets
anders laten zien dan wat er te
zien is:
’n doorgezaagde stoel: ’n herstelde
stoel

in zijn andere werken zoals de
ruimtelijke objecten in formica
(obstakels), assemblages(formica
wandobjecten met meubelfrag-
menten), curtain-pieces (formica
wandobjecten met plastic gordijnen),
letter-pieces(wandobjecten met
uitklapbare luiken met daarop
naamplaatjes met korte lullige
clicheteksten), girls’coat pieces
blamages a jim dine) (formica
wandobjecten met kapstokken met
daaraan opgehangen resp. gedra-
peerd eb gefikseerd 1 lakjas),
prototypes (in vergelijking conserva-
tief te noemen wand- en vloer-
objecten in monochroom formica met
minieme vlakonderbrekingen door
zaagsneden en reliefvormingen)
komt engels (huidige ) grond-
stelling opties niet direct door (voor
de toeschouwer)
ook bij deze werken is er slechts
sprake van datgene te laten zien wat
er te zien is en dat is:
portraits of pictures

niet anders is dit bij zijn zgn.
speciale aanbiedingen:
wonder events – zoals:
engels used air a f 10.-. per fl.
engels knipt ieder geldig bankbiljet
à f 10.-.
engels beschadigt uw auto à f 25.-.
engels beschadigt uw auto mooi à
f 100.-. etc
dwz: engels waardeert destructie en
constructie op gelijke wijze of:
engels construeert destructie en
omgekeerd

het reeds genoemde niet direct
opties doorkomen van engels’
grondstelling is te ervaren in zijn
prototypes (herhaling: door engels
zelf conservatief genoemd.
ik, dwz: simon es, las eens: ‘de
eerste revolutionair heeft tal van
conservatieve trekken’of iets
dergelijks, wie het schreef ben ik
vergeten – waarschijnlijk ’n conser-
vatief figuur.
engels echter bekent en ontkent
beiden –
engels zegt:
na engels komt de avangarde
na engels komt engels

(prototypes) de engels ingreep in
het gegeven vlakformaat is in
volstrekte tegenspraak met de
gewekte indruk – de schijnbaar
wiskundige indruk.
de ingreep is impulsief en wordt
mede bepaald door materiaal-
moeilijkheden, het moe worden van
engels tijdens het zagen (dat is
waarschijnlijk de voornaamste reden,
dat er weinig te zien is in genoemde
engels products) bovendien vindt
engels, dat wat hij ook doet voor
hem altijd goed of goed genoeg is –
wat hij dan ook erg vervelend vindt
is dit, dat het enige waar toe hij nog
niet in staat is: het maken van
slechte engels products, binnen-
kort gaat hij zich daar echter
uitvoerig mee bezighouden.

kijk daarom uit naar de eerste
epo-show van bad engels
products

(met o.a. ’n serie slechte portretten
van jules de corte)

hiermee zijn wij meteen bij een zeer
belangrijk facet van engels: luxe
zijn activiteiten formuleerde hij reeds
als zodanig: engels products – last
luxury
het is ’n uitermate decadente en
luxueuze gesteldheid van waaruit
engels denkt en werkt – spilzucht:
het stukzagen van goed meubilair,
doorknippen van geldige bank-
biljetten, het misbruiken van dure
lakjassen, irritatie opwekken, het
zich willen en kunnen permitteren
slecht geschreven boeken  te
schrijven, nieuwe auto’s te be-
schadigen, moedwillig slechte
producten te willen afleveren.
volgens engels heeft hij de kracht
van de afwijking, het negatieve en
ongunstige (t.o.v.) de vaststaande
zgn. goede normen) ontdekt door
middel  van zijn soms slechte
spreken, wat hem tegelijkertijd ‘n
meerderwaardigheidsgevoel heeft
gegeven en (deze luxe): zijn
consequente inconsequentie ) uit
deze luxueuze mentaliteit komt zijn
productie voort, die sterk afwijkt
van de tot nu toe bekende kunst-
uitingen.
terwijl beeldend kunstenaar x
koortsachtig werkt aan ’n image-
building door middel  van ’n uit-
gesproken genre werk en wat
meestal door de loop der jaren niet
ingrijpend verandert, waarbij
commerciële redenen niet denk-
beeldig zijn – stelt engels daar het
volgende tegenover:
door zijn werken met ideeën heeft
dit ten gevolge, dat engels werkt in
series (new collections) engels
products, die vaak ingrijpend van
elkaar verschillen.
de toeschouwer die in de loop van
bv. 1 jaar gewend is aan ’n bepaald
beeld van engels in zijn werken-
wordt bij het lanceren van engels’
nieuwe collectie geconfronteerd met
iets wat vaak in zijn geheel niet
langer beantwoordt aan zijn zojuist
gevormd idee van de image van
engels en dat maakt hem onzeker.
dat is datgene wat engels eigenlijk
wil – de vaste grond onder u
weghalen wat hem betreft, zichzelf
voor wie dan ook ongrijpbaar
maken en tegelijkertijd te stellen,
dat  ’n tegengestelde mentaliteit
reden heeft te bestaan en bestaat –
dwz: gezien vanuit het bestaande
(vaststaande) denkpatroon ’n als
negatief of ongunstig uitgekreten
way of life and thinking, daarvan
juist ’n commerciële en niet alleen
commerciële kracht te maken is.
(herhaling)
alles is volgens engels mogelijk
mits je de juiste dosering toepast
(ook dat bestaat niet) en dan ook
nog met overtuiging – ’n gespeelde
overtuiging, zijn dit de ingredienten
 om van niets bv. Fl 10.000 te
maken?

het oprichten van engels products
organization in oktober ’64 )ge-
registreed bij de engels’ kamer van
koophandel) heeft minstens  ‘n
tweeledige betekenis – het creëren
van ’n image van een image – dwz:
’n portret (geschilderd in de engels’
trant) van een goed geoliede handels-
organisatie –
begonnen als een schertsorganisatie en
momenteel aan het uitlopen naar ‘n

werkelijk commerciële organisatie
met in de toekomst aandeelhouders
en jaarlijks dividenduitkeringen,
anderzijds
in 1964 begonnen als ’n commerciële
organisatie en voor engels uit-
gelopen op ’n schersorganisatie
of een image van een image.
naast het vervaardigen van zijn
engels products werkt engels op een
zelfde wijze aan het creëren en
formuleren van de engels-figuur-
dwz: hij creëert zijn succes
is zijn manager, is zijn sales
promotor, is zijn publicity-man
en boycot zichzelf.
tegelijkertijd ziet hij die image-
building los van zichzelf en los van
zijn werken.
voor hem is de engels-figuur
’n engels product.
het werkt met ’n omgekeerd effect-
de usance dat iemands resultaat in
wat dan ook u een beeld geeft van
de figuur in kwestie – engels ziet
scherp dat dit in directe tegenspraak
is met de waardering van buiten af.
u wilt en ziet alleen de duidelijk
succesrijke figuur en ziet zijn werk
dan ook tegelijkertijd als ’n succes.
in feite laat het u koud (slechte
uitzonderingen daargelaten)
er is slechts behoefte aan een idool-
engels schept zichzelf.

engels schept zichzelf ’n idool-
engels

als gunstige factor voor uw scherts-
moraal levert engels daarbij nog
producten van uitstekende kwaliteit.
door zijn mentaliteit zo aan de kaak
te stellen wekt engels voortdurend
irritatie en agressiviteit op bij veel
critici en toeschouwers. Engels is
in hun ogen als ’n aalgladde
geoliede worstelaar zonder enig
houvast en met ’n naar binnen
gekeerd pokerface.

Met ’n verrekijker staren ze zich
blind op engels’ afwijking.
uitsluitend als grapje bedoeld begon
(begint) engels met een boycot van
critici en voor bepaalde verzamelaars
het uitsluiten van de mogelijkheden
’n engels product te kopen.
binnenkort zal er uitsluitend tegen
betaling over engels geschreven
mogen worden of door mij, simon es

Ingekomen mededeling:
binnenkort grote show van
werken van simon es/
deze show te bestellen bij engels
products org./109 valeriusstraat/
amsterdam/ phone (020) 734811

-Ten overvloede
tekst van simon es uit de catalogus bij
gelegenheid van de manifestatie te
zeist (juli ’65)

‘engels products’wil niet meer zijn
(wil alles zijn) dan een extract uit
’n periode pieter engels; een periode
bepaald door de ongrijpbaarheid
van alles wat gebeurt.
geen nieuw gezichtspunt.
engels leest leven (ook) in bv.
libelle’s lieve lita/ Jules verne/ het
literair tijdschrift x/ burroughs (nooit
gelezen)/ de advertentiepagina/
markies de sade/ de telegraaf/
mickey spillane en de dagsluiter/
tv tv tv tv tv/ de bijbel + de vader-
landse geschiedenis. Engels volgt
o.a. een schriftelijke cursus korte
verhalen schrijven bij het nti te
leiden.
u geachte lezer, kunt de lijst verder
aanvullen; engels hoort en ziet
alles en heeft er geen andere menig
over dan: zijn mening afhankelijk
gemaakt door het tijdstip van
gesprek bv., de plaats, de situatie,
de weeromstandigheid, het aantal
personen, mannelijke of vrouwelijke
en het soort gesprekspartner.
zijn mening plooibaar als kauw-
gummi – wetend, dat dit de enige
juiste mening is: het aanvaarden
van de andere.
dat kunstvormen een facet uit de
werkelijkheid tot een zelfstandige
werkelijkheid maakt, die gepast in
het geheel een leugen is. dwz:
dat men genoegen moet nemen
met de toestand zoals die is

echter ook deze vormen resp.
vormers bepalen mede de werkelijk-
heid in zijn geheel. alles bestaat bij
de gratie van welke factoren dan ook
factoren zijn allen even belangrijk,
omdat zonder ’n bepaalde factor het
bestaan zoals dit nu is, ondenkbaar
is, of : een andere werkelijkheid
wordt.
daarom: alles gepropageerd wordt,
alles gepropageerd moet worden,
omdat alles bestaat, niet zonder
reden bestaat, het zonder reden
bestaan ook reden is.
dat bv. Pop art belachelijk is, dat
expressionisme belachelijk is, dat
neo gotiek belachelijk is-
dat schilder noem maar op belache-
lijk is, zolang hij schildert-
denkend dat hij belangrijk schildert.
alles wat gedaan wordt is (even)
belangrijk of: even belangrijk
beter en best schilderen bv. Is een
fictie en bestaat bij de gratie van een
groep zgn. kunstkenners, die
uiteindelijk zichzelf tot kunstkenner
hebben aangesteld.
ook dit, onderdeel van wat nu
eenmaal was en is – bepaalt mede
het leven.
engels accepteert de
werkelijkheid

(bestaat simon es nou – ja of nee?)
wat is de reden van engels’ onweer-
staanbare rush naar de top? ’n Top
is engels bij de gratie van engels.
dwz: engels is een geboren topfiguur.
niet voor niets formuleerde e. reeds:
na engels komt engels. dwz: na
1 gezicht van e. komen kwadraars-
gewijs zijn 1001 gezichten: engels is
ongrijpbaar. + na engels komt de
avantgarde – spreekt voor zich zelf.
engels ‘ onweerstaanbare rush naar
de top – hij doet dit de maat-
schappij U niet aan, wanneer hij
binnenkort de zgn. maatschappelijke
top bereikt, de maatschappij ver-
klaart engels tot ’n top – dwz: engels
is als een natuurverschijnsel en even
onweerstaanbaar . e. is werkelijk de
man met de gouden handen, is
werkelijk de man met het gouden
brein. Voorwerpen door deze gouden
handen beroerd schenken hen de
waarde,die ze werkelijk bezitten-
dwz: zijn zien maakt hen kostbaar
als bv. Granaten. Spreken met engels
en u gaat met een hoofd vol
goud or 1 promille van zijn on-
metelijke rijkdom (hoogmoedszin) –
engels rookt lucky strike en is
verslaafd aan het kaartspel en
geobsedeerd door 1 kaart: de joker.
engels is een joker, e. is ’n  altijd
passende sleutel, e. sluit uw en zijn
spel met zijn springlevende dood-
doeners. ’n Oplossing biedend, ook
voor een vraag die voor u en ik niet
aan de orde isSIMON ES

ENGELS: THE SELFPORTRIAT OF THIS CENTURY
THE IMPACT OF ART IS UNCHANGEABLE
THE IMPACT OF ART IS UNCHANGEABLE ART

(een lachspiegel voor de upperdog)
 ENGELS = KUNST IN HET KWADRAAT
 (————————————————————-)
-(na tal van omzwervingen)
 – na tal van gebruikmakingen ‘resp. ontdekkingen van bekende ne onbekende ( of bekende en niet gebruikte) media in de beeldende kunst (o.a.) buiten het ‘orthodoxe’ medium: het ‘orthodoxe’ schilderen –
– is het niet onmogelijk-
– dat engels ( momenteel en / of toekomstig) de vicieuze cirkel ( actie-reactie, reactie-actie, enz)
(kort) sluit,
(kort): (betekent ook tijdelijk)
Door wederom gebruikmaking van het (momenteel)
Voor engels nieuwe geworden medium schilderkunst.
-overigens: deze herontdekking (zoals de herontdekking van je eigen vrouw (immers: ligt de (een)waarheid niet altijd vlak voor je op tafel) van een medium – sluit voor engels het
gebruik van andere media geen zins uit ()
– het veroorzaakt slechts een verdubbelde activatie binnen zijn brein. ( zoals het opnieuw bewonderend beluisteren van een revival van een regelrecht en ongecompliceerd rock-fenomeen: (Jerry Lee Lewis – bv))

mede door engels ‘ onuitroeibare behoefte  (voor bepaalde groeperingen (sic): geen 20e eeuw behoefte) om op ongebreidelde wijze individu te zijn – wat voor hem wil zeggen – uniek, superbe, onaantastbaar, ongrijpbaar, universeel en vooral onnavolgbaar  (dwz. Voortdurend op de vlucht voor iedereen en zichzelf) – binnen de rekbare kaders van de beeldende kunst-: een gedachte voortgebracht uit een brein wat op alles omvattende wijze wordt beheerst door een wens en een streven het absoluut onmogelijke toch mogelijk te maken.  –dit zichtbaar te maken, dit kenbaar te maken, stelt hem nu – naast welk medium dan ook – voor een (vrijwel ) gemaakte keuze dit met het beperkte medium schilderen te doen. (om dit medium ter zijner tijd weer promt te laten vallen – want ( g)een enkel medium is lang(er) geschikt voor engels om zijn duizendvoudig gespleten brein te vertalen – engels behoeft duizend media of een onbeperkt universeel (onbekend) medium)

+
-engels zegt: ‘de impact van kunst is onveranderlijk’
-engels zegt: ‘de impact van kunst is onveranderlijke kunst’
-engesl zegt: ‘niet het medium is de message’
-engels zegt: ‘de message is het medium ‘
+
+
-(bv) een geschilderde hand – geleid door een (g)een stelling kiezend of (g)een stelling gevend brein – een schilderende hand vorm gevend aan (g)een idee, (g)een idee al of niet omgeven met emotie, (g)een emotie al of niet gevoed door (g)een idee.

()
-(een aan de kaak stellen van iedere modieuze, fascistische, dogmatische stellingname van groeperingen in de beeldende kunst, welke bv. emotie en subjectiviteit (of omgekeerd)(of wat dan ook) willen uitbannen, ter staving van een krampachtige en altijd aanvechtbare, onwerkelijke mentalitiet – : ( )(een verdedigingsgordel rond een te ondergraven egelstelling)
*
*
*
(immers)
– iedereen, die zich als kunstenaar opstelt en bv geen hand- hoofd- landschap- , enz.- kan schilderen of wil schilderen-: iedereen, die zich als kunstenaar opstelt en bv slechts een hand – hoofd – landschap – enz kan schilderen of wil schilderen -:
– iedereen, die zich als kunstenaar opstelt en geen ogenblik de gedachte of de wens koestert iets ander te maken of te stellen – dan waar hij(zij) al jaren bv mee bezig is – en deze daad nooit wil stellen of kan stellen -:is een invalide kunstenaar
– dwz: geen kunstenaar
– want kunst is zo valide als de pest
– men moet daarin zelfs gebruik maken van de ledematen (mogelijkheden) die men niet heeft.
– (men kiest dan voor een kunstlidmaat of een prothese)
*
*
*

daarom overweegt engels te zeggen:
– ‘veel (98%) in de hedendaagse (verleden en toekomstige) kunst is een schijnkunst. (geformeerd door een onafzienbare reeks doodlopende specialisme. ( het moet bv. mondriaan, klein, oldenburg enz genoeg zijn een beperkt idee in een beperkt aantal werken visueel te maken. iedere overdosering is niet langer een creatief product – maar een commercieel product)
– dat wil voor engels zeggen: het ogenschijnlijke beeld van bv, de hedendaagse kunst is een rijk geschakeerd beeld – als een mozaïek met ontelbare in elkaar passende stukjes. ()
– echter, al deze stukjes, die het genoemde (onvolledige) beeld vormen zijn één voor één op een speciale dus specialistische wijze gevormd resp. geladen door verschillende individuen en / of groeperingen, welke wederom elkaar qua opvattingen, uitgangspunt, stijl en overwegingen naar het leven staan.
* – (terzijde): (een groot (grijs) deel van ieder kunstbeeld
in iedere tijd wordt gevormd en bepaald door
academische stromingen.
de beoefenaars van dergelijke stromingen
boycotten al of niet bewust het anders
denkend milieu)
– terzijde): (een groot (grijs) deel van het hedendaagse
kunstbeeld wordt gevormd en bepaald
(eveneens) door academistische stromingen.
(het academische van vandaag zijn avant-
garde en zgn. avant-garde stromingen – die
in hun opstelling en gewijzigde mentaliteit
(bv. t.a.v. de 19e eeuw) het tegendeel van
ieder academisme willen beweren en bewerk-
stelligen, terwijl door eindeloze herhaling
van deze stellingname (gesteund door musea
en art – dealers) de uitkomst opnieuw is: een
academisme.
een academisme door engels toegejuicht
omdat het een voedingsbodem en een
omstandigheid kan zijn waar de anders
denkende zich kan tegen afzetten)
*
-‘dit beeld van de hedendaagse kunst is te vergelijken (mank)
met bv. de moderne assemblage-techniek in de automobiel-
industrie, waar persoon x de portieren vervaardigt, persoon
Y de bekleding, persoon z de motor installeert enz.
– 98% van deze personen zijn ieder afzonderlijk niet of
nauwelijks in staat een volledige auto te vervaardigen,
maar vervaardigen ieder voor zich een specialistisch stukje
automobiel en begrijpen niet langer de auto in zijn totaal.
– zoals 98% van de huidige kunstenaars een specialistisch stuk-
je kunst vervaardigt, zonder alle facetten van verleden,
tegenwoordige, toekomstige kunst te kunnen of te willen
omvatten en zelfs die facetten buiten hun eigen specialisme
op een schijnbaar intelligente wijze afwijzen ter wille en ter
verdediging (staving) van hun ‘mutatie-kunst”
-bv. de naoorlogse specialistische trend van snel elkaar
opvolgende stromingen (zoals in de automobiel-industrie
-: ieder jaar een nieuw type) heeft naast de vele positieve
zijden een duidelijk en verziekend nadeel -: dit nadeel (of
de enige mogelijkheid) : dat ieder isme het voorafgaand,
het in tijd parallel lopend, het toekomstige of andere isme-
op grond van specifieke beweegredenen of standpunten op
een dogmatische en onverzoenlijke wijze wil afbreken –
bewerend dat dit isme de enige waarheid () is – terwijl er
zoveel waarheden zijn als mensen.
*
*
– ( geen enkel facet van de beeldende kunst behoeft een
accent)
– (elk facet van de beeldende kunst behoeft een accent)
– (de beeldende kunst behoeft een accent – want:
(art is beautiful)
– (herhaling: ‘de impact van kunst is onveranderlijk’
‘de impact van kunst is onveranderlijk kunst” )

simon es
augustus 1972